Clark Stanley’s Snake Oil Liniment, ca.1890.

Clark Stanley’s Snake Oil Liniment, ca.1890.